INTRODUCERE

Bine ați venit pe site-ul societății ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES, denumit în continuare „Site” sau „Site-ul”. Prin prezentul document, punem la dispoziția dumneavoastră Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare ale acestui site, care se aplică tuturor persoanelor care îl accesează.

Site-ul este deținut și administrat de societatea ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES, persoană juridică română, fiind înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 79  din data de 14.06.2023, având CIF: 48398882 și sediul social stabilit în Bucureşti, sector 2, str. Delfinului nr 2, Bl. 42, sc 2, et.5, ap. 98, camera 1, email: office@equipleadership.ro 

Prin vizitarea website-ului nostru și accesarea informațiilor, resurselor, serviciilor, produselor și instrumentelor pe care vi le oferim, înțelegeți și sunteți de acord să acceptați Termenii și Condițiile enunțate în cuprinsul prezentului document, precum și cu termenii și condițiile formulate în Politica de Confidențialitate, cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Ne rezervăm dreptul de a schimba prezenții Termeni și Condiții de utilizare fără niciun fel de notificare prealabilă. Totuși, în situația în care aceste modificări ar fi de natură să afecteze drepturile dumneavoastră personale și/sau ar avea implicații asupra datelor dumneavoastră personale, acest aspect va fi adus la cunoștința dumneavoastră prin apariția unui mesaj automat la accesarea site-ului prin care veți fi informat cu privire la aceste modificări.

Faptul că veți continua să utilizați acest site după astfel de modificări, notificate dacă natura lor cere acest lucru, reprezintă confirmarea și acordul dumneavoastră față de secțiunea modificată a termenilor și condițiilor.

În situația în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare ale site-ului vă rugăm să părăsiți site-ul. Continuarea navigării pe site va echivala cu luarea la cunoștință și acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, a politicii de confidențialitate și a politicii de cookies

Acest document vă prezintă drepturile și responsabilitățile dumneavoastră atunci când utilizați acest site și vă rugăm să le citiți cu atenție.


PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întreg conținutul și toate materialele disponibile pe site, incluzând, dar fără a se limita la, text, grafică, numele website-ului, cod, imagini și siglă sunt proprietatea intelectuală ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES fiind protejat de legislații privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Orice utilizare inadecvată, incluzând dar fără a se limita la reproducerea, distribuirea, afișarea sau transmiterea oricărui conținut pe acest site este interzisă, cu excepția cazului în care este autorizată în mod expres de ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES.


UTILIZAREA ȘI CONDUITĂ RESPONSABILĂ

Prin vizitarea website-ului nostru și accesarea informațiilor, resurselor, serviciilor, produselor și instrumentelor pe care vi le oferim, fie direct, fie indirect (numite în continuare „Resurse”), sunteți de acord să utilizați aceste Resurse doar pentru scopurile pentru care au fost avute în vedere, cu respectarea (a) Termenilor și Condițiilor și (b) Politicii de Confidențialitate și (c) legilor, reglementărilor aplicabile și practicilor sau instrucțiunilor online general acceptate.


Astfel, înțelegeți că

a. Pentru a ne accesa Resursele, vi se poate solicita să furnizați anumite informații despre dumneavoastră ca și parte din procesul de înregistrare sau ca și parte a abilității dumneavoastră de a utiliza Resursele. Astfel, vi se vor putea solicita informații precum: nume, număr de telefon, adresă de email, adresă (în situația în care comandați un bun fizic) date necesare procesării plăților (în situația în care achiziționați produse/servicii contra cost).

În Politica de confidențialitate vă prezentăm mai pe larg datele care vă pot fi solicitate și drepturile pe care le aveți în legătură cu acestea.

Astfel, sunteți de acord ca orice informație ne furnizați, aceasta să fie întotdeauna corectă și la zi.

b. Sunteți responsabil/ă să păstrați confidențialitatea oricăror informații de autentificare asociate cu orice cont pe care îl folosiți pentru a ne accesa Resursele. În consecință, sunteți responsabil/ă pentru orice activități care apar în contul/conturile dumneavoastră.

În acest sens, menționăm că aveți obligația de a vă schimba parola generată în mod automat la prima accesare a contului și de a nu o comunica niciunei alte persoane.

c. Accesarea sau încercarea de a accesa oricare dintre Resursele noastre prin orice alte mijloace decât cele pe care le oferim este strict interzisă. Prin continuarea navigării pe acest site consimțiți în mod expres să nu accesați sau să nu încercați să accesați oricare dintre resursele noastre prin orice mijloace automate, ne-etice sau neconvenționale.

d. Angajarea în orice activitate care perturbă sau interferează cu Resursele noastre, incluzând serverele și/sau rețelele pe care Resursele noastre sunt localizare, sau de care sunt conectate, este strict interzisă.

e. Încercarea de a copia, duplica, reproduce, vinde, comercializa sau revinde Resursele noastre este strict interzisă. Extragerea oricăror informații din resurse urmată de orice utilizare în scop comercial sau necomercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere, și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a condițiilor de utilizare și ne rezervăm dreptul de a lua măsurile legale pentru protejarea drepturilor noastre.

f. Sunteți singurul/a răspunzător/răspunzătoare de orice consecințe, pierderi sau prejudicii care ni se pot aduce, direct sau indirect, din cauza oricăror activități neautorizate conduse de către dumneavoastră sau la inițiativa dumneavoastră, așa cum acestea au fost explicate mai sus, și care, de asemenea, pot atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

g. Este posibil ca în viitor să oferim diferite instrumente de comunicare deschisă pe website-ul nostru, cum ar fi comentariile pe bloguri, postări pe bloguri, discuții publice, forumuri, grupuri de informații, evaluări și analize de produse, diferite servicii de social media, etc. Înțelegeți și acceptați faptul că în general nu verificăm sau monitorizăm conținutul postat de utilizatorii acestor diferite instrumente de comunicare, ceea ce înseamnă că dacă alegeți să utilizați aceste instrumente pentru a transmite orice tip de conținut pe website-ul nostru, vă asumați personal responsabilitatea de a utiliza aceste instrumente în mod responsabil și etic.

Prin postarea de informații sau prin utilizarea oricărui instrument de comunicare dintre cele menționate, vă dați acordul și vă asumați responsabilitatea că nu veți uploada, posta, partaja sau distribui conținut care:

I. Este ilegal, amenințător, calomnios, abuziv, hărțuitor, degradant, intimidant, fraudulos, amăgitor, invaziv, rasist sau care conține orice tip de limbaj sugestiv, inadecvat sau explicit;

II. Încalcă o marcă înregistrată, un patent, un secret comercial, dreptul de autor sau orice alt drept de proprietate al oricărei părți;

III. Conține orice tip de reclamă neautorizată sau nesolicitată;

IV. Impersonează orice persoană sau entitate, incluzându-i pe angajații sau reprezentații ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES.

Astfel, înțelegeți și acceptați faptul că avem dreptul de a decide să ștergem orice conținut care considerăm că nu corespunde prezenților Termeni și condiții de utilizare, precum și orice conținut care considerăm că este ofensiv, periculos, inacceptabil, incorect sau care violează orice drept de autor sau marcă înregistrată a unei terțe părți, fără a fi necesară niciun fel de notificare.

Noi nu suntem responsabili de nicio întârziere sau eșec de a șterge un astfel de conținut.

Prin continuarea navigării pe acest website vă dați acordul și sunteți de acord că noi avem dreptul de a șterge orice conținut care încalcă regulile stabilite în prezenții termeni și condiții și, totodată, renunțați la orice fel de pretenție față de noi.

De asemenea, în situația în care decideți să faceți parte din programele oferite de către ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES, pe lângă posibilele instrumente de comunicare care ar putea să apară pe website-ul nostru, dumneavoastră primiți acces la grupul de facebook și de whatsapp al participanților la program și la chat-ul existent în cadrul apelurilor live. Astfel, vă asumați obligația de a respecta aceste reguli și în ceea ce privește utilizarea acestor instrumente de comunicare și a informațiilor transmise în cadrul lor și în ceea ce privește aceste moduri suplimentare de comunicare la care aveți acces doar în calitate de participant la programele ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES.

h. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun conținut postat de către dumneavoastră sau de către orice terțe părți care ne folosesc website-ul.

i. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES, directorii, asociații, angajații, administratorul pentru toate daunele, cheltuielile, prejudiciile și costurile, incluzând onorariile avocaților care rezultă din orice violare a acestor Termeni și Condiții de Utilizare sau din neîndeplinirea unor obligații legate de contul dumneavoastră, create de dumneavoastră sau de către orice altă persoană care vă folosește contul. Ne rezervăm dreptul de a formula acțiuni și apărări pentru orice pretenție pentru care avem dreptul la despăgubiri conform acestor Termeni și Condiții de Utilizare. Într-un astfel de caz, sunteți de acord să cooperați cu noi în măsura rezonabilă cerută.


CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, motiv pentru care am creat o Politică de Confidențialitate separată pentru a vă explica în detaliu cum colectăm, administrăm, procesăm, asigurăm și stocăm informațiile dumneavoastră personale. Politica noastră de confidențialitate face parte integrantă din aceste Condiții de Utilizare și poate fi citită în integralitatea sa apăsând aici


LIMITAREA GARANȚIILOR

Prin utilizarea website-ului nostru înțelegeți și sunteți de acord că toate Resursele pe care le oferim „așa cum sunt” și „în limita stocului disponibil”.

Ne declinăm orice responsabilitate față de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Nu suntem responsabili pentru proasta funcționare a telefoanelor, rețelelor de electricitate, rețelelor electronice, a internetului, a calculatoarelor, a elementelor de hardware sau de software, pentru căderea, întârzierea sau dificultățile acestora, pentru mesajele poștale, de email, conexiunile ori intrările pierdute, furate, ilizibile, incomplete, deformate, mutilate sau pentru taxele poștale legate de acestea, pentru securitatea fiecăreia si a tuturor celor enumerate.

Mai mult, nu suntem responsabili pentru incorectitudinea și inacuratețea informațiilor intrate, fie că sunt cauzate de utilizatorii de internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de site fie de erori umane care pot apărea în procesarea oricărei informații legate de site.

Site-ul poate că conțină incorectitudini tehnice sau greșeli ori omisiuni tipografice. Societatea nu este răspunzătoare pentru nicio eroare de natură tipografică, fotografică, tehnică sau legată de prețuri (incluzând, dar fără limitare la prețuri greșite ale produselor) care apar listate pe site-ul nostru. Societatea își rezervă dreptul de a face modificări, corecții și/sau îmbunătățiri ale site-ului și ale serviciilor descrise în astfel de informații, în orice moment, fără niciun fel de notificare.

În plus, înțelegeți și sunteți de acord că:

i. Orice conținut descărcat sau obținut prin utilizarea Resurselor noastre este obținut la hotărârea și pe riscul dumneavoastră și sunteți singurul/a responsabil/ă pentru orice stricăciune adusă calculatorului dumneavoastră sau altor dispozitive, pentru orice pierderi de date care pot rezulta din descărcarea unui astfel de conținut.

ii. Nicio informație sau sfat, fie exprimat, fie implicit, oral sau scris, obținute dumneavoastră de la ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES sau prin intermediul oricăror Resurse pe care le oferim, nu va oferi nicio clauză, garanție sau condiție de orice fel, cu excepția celor formulate expres în acestor condiții de utilizare.


DREPTURILE UTILIZATORILOR

În calitate de utilizator al site-ului aveți:

 • Dreptul de acces, navigare și utilizare a acestui Site;

 • Dreptul de a beneficia de informațiile postate pe Site;

 • De a vă exprima opiniile sub forma de comentarii ori de a cere informații suplimentare prin intermediul datelor de contact menționate în secțiune Contact;


OBLIGAȚIILE VIZITATORILOR/UTILIZATORILOR

În calitate de utilizator al site-ului vă asumați următoarele obligații:

 • Să utilizați Site-ul doar în scopuri legale;

 • Să nu violați măsurile tehnologice și de protecție ale Site-ului;

 • Să nu inițiați și desfășurați activități precum cele de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natură să afecteze buna funcționare a Site-ului, a serverului, securitatea informațiilor, etc.

 • Să nu postați pe Site mesaje/materiale cu caracter ilegal, discriminator, abuziv, hărțuitor, amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defăimător pentru persoane/organizații, vătămător în orice privință, de natură să inducă un comportament ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestui site;

 • Să nu postați mesaje publicitare;

 • Să nu divulgați informații confidențiale


GARANȚII ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES depune toate diligențele pentru a vă oferi produsele/serviciile în conformitate cu nevoile și cerințele dumneavoastră. Ne dorim ca orice defecte în administrarea sau funcționalitatea oricăror produse/servicii/resurse să fie reparate sau corectate cât mai rapid.

În ceea ce privește conținutul aflat pe site, este posibil să găsiți materiale pe care le considerați neadecvate. ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul postat de utilizatori prin intermediul Site-ului nostru. Nu suntem responsabili pentru acuratețea informațiilor, pentru respectarea drepturilor de autor, pentru legalitatea sau decența conținutului postat de utilizatori ai Site-ului. Prin continuarea utilizării site-ului sunteți de acord să ne eliberați de orice răspundere legată de un astfel de conținut. Totuși, vă suntem recunoscători dacă ne notificați în situația în care descoperiți astfel de conținut.

Ne dorim să vă oferim cele mai bune produse/servicii/resurse dar nu suntem perfecți și uneori lucrurile pot să nu meargă cum ar fi trebuit. Prin citirea și asumarea prezentului document înțelegeți și acceptați că serviciile/produsele/resursele noastre sunt asigurate „așa cum sunt” și fără niciun fel de garanție expresă sau implicită.

Nu garantăm că:

 • Produsele/serviciile/resursele vor fi disponibile în orice moment sau orice locație

 • Orice defecte sau erori pot fi corectate

 • Produsele/serviciile/resursele nu vor conține viruși sau alte materiale dăunătoare

 • Rezultatele utilizării vor corespunde așteptărilor dumneavoastră. Utilizarea acestora se va face pe riscul dumneavoastră.

Limitarea răspunderii: În măsura maximă permisă de lege, nici compania ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES, nici angajații sau directorii noștri nu sunt răspunzători pentru nicio pierdere sau pagubă directă sau indirectă, accidentală sau cu titlu de exemplu care poate să apară în urma utilizării produselor/serviciilor/resurselor noastre sau ca urmare a oricăror schimbări sau pierderi de date, a anulării sau pierderii accesului sau a apariției unei perioade de nefuncționalitate, în situația în care aceste lucruri se întâmplă independent de culpa noastră.

Orice pretenție față de noi va fi strict limitată la suma de bani pe care ați plătit-o pentru utilizarea produselor și/sau serviciilor, dacă o astfel de sumă a fost plătită.


ÎNCETAREA UTILIZĂRII

Sunteți de acord că, în situația încălcării prezenților Termeni și Condiții de utilizare, a Politicii de Confidențialitate sau a legii, putem să suspendăm sau să limităm accesul dumneavoastră la tot sau la o parte a website-ului și a Resurselor noastre. Acest lucru se poate efectua nefiind nevoie de o notificare prealabilă.

Orice activitate suspectată a fi ilegală, frauduloasă sau abuzivă poate constitui o bază pentru încheierea relației cu dumneavoastră și poate duce la notificarea autorităților publice competente.

În ceea ce privește datele dumneavoastră personale, în cazul în care se impune suspendarea sau rezilierea drepturilor dumneavoastră de a utiliza Resursele pe care le oferim, vom depune diligența necesară pentru ca ștergea informațiilor pe care le-ați putea avea stocate la noi, incluzând orice informații de acces să se facă respectând Politica de confidențialitate și drepturile pe care dumneavoastră le aveți, alegând metode care să nu producă prejudicii nejustificate pentru dumneavoastră.


LEGEA GUVERNANTĂ

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord că legislația aplicabilă este cea din România și UE cu privire la toate chestiunile care țin de utilizarea acestui website și de cumpărarea oricăror produse sau servicii prin intermediul acestui site.

De asemenea, orice acțiune care are în vedere aplicarea prezenților termeni și condiții de utilizare și a politicii de confidențialitate este de competența instanțelor din România, de la sediul societății ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES

București, sector 2, str. Delfinului nr 2, Bl. 42, sc 2, et.5, ap. 98, camera 1


CONTACT

Pentru orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu aceste Condiții de Utilizare, așa cum sunt formulate mai sus, puteți să ne contactați la:

ASOCIAŢIA DINCOLO DE SUCCES
București, sector 2, str. Delfinului nr 2, Bl. 42, sc 2, et.5, ap. 98, camera 1
Email: office@equipleadership.ro
 CIF: 48398882